Om Namah Shivaya

Speaker: Indradyumna Swami
Verse: Srimad Bhagavatam – 6.17.11
Where: Vrindavan, October 14, 2016