Начало Карттики 2016. Прославение Лалита-сакхи

Вриндаван